Arie Rijneveld interimvoorzitter SGP-jongeren

22 maart 2019, 21:03


Lokaal Nieuws

ROTTERDAM/WERKENDAM – Arie Rijneveld uit Werkendam is de nieuwe voorzitter van SGP-jongeren. Het landelijk bestuur heeft hem gekozen als interimvoorzitter voor de periode van een halfjaar.

Aftredend voorzitter Willem Pos zal op het congres op 30 maart de hamer aan hem overdragen. Het is een primeur: voor het eerst is er een interimvoorzitter benoemd. Het is de bedoeling dat hij aanblijft tot het najaarscongres. De afgelopen maand heeft SGP-jongeren gezocht naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft met meerdere kandidaten gesproken, maar helaas bleek er geen match te zijn tussen het functieprofiel en de kandidaten. Het bestuur heeft daarom geen kandidaat aangenomen en uit haar midden Arie Rijneveld gekozen als interim-voorzitter.

Rijneveld is momenteel bestuurslid Leden en Lokaal en zal het voorzitterschap waarnemen tot het volgende congres. In deze periode zal een nieuwe voorzitter geworven worden, zodat deze op het najaarscongres geïnstalleerd kan worden. De nieuwe voorzitter is geen onbekende binnen SGP-jongeren: Rijneveld is reeds jarenlang actief voor diverse commissies en sinds een jaar lid van het landelijk bestuur. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent wiskunde op een middelbare school. Eerder studeerde hij bestuurskunde.

Bij het voorjaarscongres op 30 maart zal de Werkendammer de voorzittershamer ontvangen uit handen van Willem Pos, die na drie jaar afscheid zal nemen. En hoewel het voorzitterschap maar een periode van een halfjaar betreft, is Rijneveld daarom niet minder gemotiveerd.