Voorstel voor gemeentelijk wapen voor gemeente Altena

21 maart 2019, 11:43


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op dit moment ligt er een voorstel voor een nieuw gemeentelijk wapen voor de gemeente Altena. Dit wapen is ontworpen door de Hoge Raad van Adel.

Er waren twee ontwerpen, een speciale commissie met vertegenwoordigers van Erfgoed Altena, de streekarchivaris en een betrokken inwoner met belangstelling voor heraldiek heeft deze variant gekozen, het college van Altena heeft ermee ingestemd en aan de Koning verzocht dit wapen te verlenen.

Die procedure loopt nu nog.