Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen bekend

21 maart 2019, 18:28


Lokaal Nieuws

REGIO – De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen in Waterschap Rivierenland is, op lijstniveau, bekend. Het opkomstpercentage is 53,4%. Dat is beduidend hoger dan in 2015. Toen was het 45%. Net als vier jaar geleden is het CDA de grootste partij geworden.

Op maandag 25 maart maakt de voorzitter van het centraal stembureau, waarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen, rond 11.00 uur de definitieve verkiezingsuitslag bekend. De 22 nieuwe bestuursleden vormen straks samen met de acht benoemde bestuursleden voor de geborgde zetels het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Op donderdag 28 maart worden de nieuwe bestuursleden beëdigd.

De komende vier jaar maken zij de strategische keuzes over het werk van het waterschap: bescherming tegen overstroming, zorg voor schoon oppervlaktewater, zuivering van afvalwater en beperking van overlast door weersextremen zoals hevige neerslag of droogte.