Samen de grond in voor minder hinder bij wegverbreding A27

20 maart 2019, 18:51


Lokaal Nieuws

REGIO – Op 20 maart 2019 hebben Rijkswaterstaat en enkele kabel- en leidingbeheerders projectovereenkomsten voor de verlegging van kabels en leidingen langs de A27 ondertekend.

Nu kunnen Stedin Netbeheer, Enexis Netbeheer, drinkwaterbedrijf Oasen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Rivierenland en Waterschap Brabantse Delta, daadwerkelijk van start met het verleggen van kabels en leidingen langs de A27. De verleggingen zijn nodig ter voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Doordat Rijkswaterstaat en de kabel- en leidingbeheerders vroeg met elkaar in gesprek zijn gegaan, kunnen de planningen goed op elkaar afgestemd worden. Ook worden de werkzaamheden van de diverse netbeheerders zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert naast een betere bereikbaarheid van en leefbaarheid in de omgeving, ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Ook de nog te selecteren aannemers die in 2022 aan de slag gaan met de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder profiteren van het uitgebreide voorwerk van de betrokken partijen. Omdat een groot deel van de verleggingen voor aanvang van de wegverbreding vanaf 2022 is afgerond, kunnen de aannemers daarna snel en gericht aan het werk. Zo kan de verbreding van de A27 met oog voor de bewoners en bedrijven in de omgeving uitgevoerd worden.