VVD Altena maakt zich zorgen om de dienstverlening van Altena

13 maart 2019, 06:22


Lokaal Nieuws

ALTENA – De fractie van de VVD Altena maakt zich zorgen over de dienstverlening door de gemeente Altena. De fractie krijgt de afgelopen periode regelmatig klachten over de dienstverlening vanuit de gemeente Altena aan haar burgers.

Burgers en instanties die een melding doen via de gemeentelijke website krijgen geen terugkoppeling, op e-mails wordt niet gereageerd of burgers worden niet teruggebeld. De oproep van de Dierenambulance is hiervan een sprekend voorbeeld. Pas na een melding op social media komt de gemeente Altena in actie volgens de VVD.

De fractie van de VVD is van mening dat de gemeente er voor haar burger moet zijn en niet andersom. Goede dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. VVD Altena is daarom van mening dat een burger altijd recht heeft op een reactie op zijn melding of vraag binnen redelijke tijd. De partij verzoekt het college inzichtelijk te maken hoe momenteel wordt omgegaan met meldingen en vragen van burgers. Ook zien zij graag dat er een tevredenheidsonderzoek plaatsvindt.