Extra alertheid voor inwoners van Altena voor hun belastingaangifte

11 maart 2019, 21:31


Lokaal Nieuws

ALTENA – Inwoners van de gemeente Altena moeten extra alert zijn als ze één dezer dagen hun belastingaangifte doen. Door een systeemfout bij de Belastingdienst ontbreken belangrijke gegevens in de vooraf ingevulde aangiften.

De systeemfout betreft de WOZ-waarden van een woning. Het gaat om de WOZ-waardes met peildatum 2017, die mensen begin 2018 van hun gemeente ontvingen. Door een aanleverfout na de verwerking van de gemeentelijke herindeling heeft de Belastingdienst deze gegevens niet.

Inwoners van Altena dienen daarom zelf de ontbrekende gegevens in te vullen, of ze kunnen ervoor kiezen te wachten tot ze alsnog beschikbaar zijn. De Belastingdienst verwacht dat alle WOZ-waardes later deze maand wel weer automatisch staan opgenomen in de vooraf ingevulde aangiften.