Eind april moeten alle komborden in Altena zijn vervangen

22 februari 2019, 06:44


Lokaal Nieuws

ALTENA – Eind april moeten alle komborden en portalen in de gemeente Altena vervangen zijn. De gemeente Altena telt in totaal ruim 190 komportalen.

Er wordt één eenduidige vorm en kleurstelling voor alle nieuwe portalen aangehouden. In nauw overleg met diverse deskundigen wordt gestreefd naar het plaatsen van een dialectnaam op de komborden. Dat de nieuwe komborden pas maanden na de start van de nieuwe gemeente Altena geplaatst gaan worden, heeft te maken met de toch wat ingewikkelde aanbesteding.

De feitelijke aanbesteding werd dan ook pas in 2019 gedaan. Komende week wordt de definitieve gunning bekend gemaakt.