Fractie AltenaLokaal bezoekt Hank

4 februari 2019, 21:00


Regio Info

HANK – AltenaLokaal is inmiddels een goede maand aan de slag in de nieuwe gemeente Altena. Een mooi moment om te starten met de fractie vergaderingen op locatie.

Iedere maand gaat de fractie langs in 1 van de kernen van onze nieuwe gemeente. Voorafgaand aan de fractievergaderingen wil AltenaLokaal graag een “spreekuur” houden om op laagdrempelige manier met inwoners/verenigingen te spreken over datgene wat nu speelt of in de komende drie jaar gaat spelen.

Op woensdag 13 februari zal worden gestart met deze gesprekken in Hank, locatie ‘t Uivernest, 19:30u – 20:30u. Mochten er mensen/verenigingen zijn die willen inspreken dan is aanmelden gewenst via email op info@altenalokaal.nl .