Koninklijke Onderscheiding voor de heer Schreuders uit Woudrichem

2 februari 2019, 21:30


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – Zaterdag 2 februari mocht burgemeester Fränzel namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bij de 62-jarige heer J. Schreuders de versierselen van een Koninklijke Onderscheiding opspelden. De heer Schreuders is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens de koor- en samenzang dankdienst in de Nederlands Hervormde kerk in Veen. De heer Schreuders is al sinds 1979 voorzitter van de Christelijke gemengde zangvereniging De Lofstem in Veen. Hij is niet alleen voorzitter, maar hij zorgt er ook voor dat de zangavonden perfect verlopen. Van het klaarzetten van de stoelen tot het openen en sluiten van de avond. Zelfs haalt en brengt hij leden die eventueel geen vervoer hebben.

Ook was hij in het verleden Lid van de Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk Giessen, (jeugd)Ouderling en diaken en bezoekt hij zieken en mensen met problemen. Daarnaast was hij tientallen jaren mantelzorger voor zijn zoon, zijn ouders (inmiddels alleen vader) en schoonouders.