Formateur: “Opstellen van bestuursakkoord in afrondende fase”

11 januari 2019, 17:46


Lokaal Nieuws

ALTENA – In de eerste twee weken van januari zijn de beoogd coalitiepartners opnieuw bij elkaar gekomen. De gesprekken lopen conform de planning met formateur Brigite van Haaften.

Het opstellen van het bestuursakkoord is in de afrondende fase gekomen. Bij het presidium is het verzoek neergelegd in te stemmen met een extra raadsvergadering op 22 januari, waarin het bestuursakkoord besproken kan worden en de raad zich kan uitspreken over de benoeming van de wethouders. Inhoudelijk is gesproken over de thema’s duurzaamheid, ruimte, economie en financiën.

De beoogd wethouders nemen deel aan de gesprekken en spreken ook over de samenwerking in het toekomstige college. Daarnaast hoort het bij de voorbereidingen om met elke kandidaat gesprekken te voeren, onder meer over integriteit en om nader kennis te maken. Aan de formateur is bij de start van het formatieproces nadrukkelijk gevraagd om de partijen die geen onderdeel uitmaken van de beoogde coalitie, te betrekken. Middels een gerichte uitvraag hebben deze partijen inbreng geleverd.