Nieuwe raadsleden leggen eed of belofte af

2 januari 2019, 20:00


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Gelet de grootte van de nieuw te installeren gemeenteraad wordt niet individueel maar in groepen de eed of de belofte afgelegd. De afsluitende woorden werden individueel uitgesproken.

Bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap is het verplicht een eed of belofte af te leggen. Zo ook tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Altena. Met de afsluitende woorden ‘zo waarlijk helpen mij God almachtig’ door de raadsleden: van Baast, Berm, A. Bouman, van Breugel, Duizer, van Gammeren, van der Hoeven, Jorritsma, Meijboom en van der Meij legde zij als eerste raadsleden de eed af ten overstaan van alle aanwezigen.

De verklaring en belofte werd afgelegd door de raadsleden: Bakker, Boeve, P. Bouman, van Dijk, den Haan, Hoegee, Kolff, Verbeek en de Waal. Afsluitend werd door de raadsleden Noordergraaf, van Oosten, Paans, de Raad, Rovers, Schermers, Sheikkariem, van der Tol, Versluis, van Vugt, en Zaal de eed afgelegd waarmee zij het ambt allen officieel kunnen bekleden. Raadslid Alderliesten zal later de eed of belofte afleggen.

Fränzel sluit af met de woorden ‘er kunnen nu officieel besluiten worden genomen door de nieuwe gemeenteraad”.