Optredens en concerten Mannenkoor Altena

10 december 2018, 07:08


Regio Info

REGIO – Het Christelijk Mannenkoor Altena heeft de komende tijd veel optredens en geeft weer haar Kerstconcert.

Het repertoire bestaat uit hoofdzakelijk geestelijke liederen, zoveel mogelijk in de Nederlandse taal. U kunt naar het koor komen luisteren op de volgende plaatsen:

  • 15 december: optreden van 19.00-20.00 uur op de Markt in Wijk en Aalburg tijdens de activiteiten rond de “Moonlight Shopping”.
  • 22 december: kerstconcert in de Hervormde Kerk te Rijswijk. Aanvang 20.00 uur.
  • 24 december: medewerking aan de Kerstnachtdienst in de Lambertuskerk in Raamsdonk. Deze dienst begint om 21.30 uur.
  • 4 en 5 januari: optreden tijdens het concert van Altena Brass in de O.L.V.kerk in Hank, t.g.v. de start van de nieuwe gemeente Altena. Aanvang 19.30 uur resp. 16.00 uur.
  • 12 januari: zangmiddag in verzorgingshuis Sonneburgh te Rotterdam.

Iedereen is van harte uitgenodigd op één of meerdere uitvoeringen, waar dan tevens de nieuwste cd “Een nieuw gezang” te koop is.