Provincie en gemeenten samen in beroep tegen gaswinning

Dat besluit is genomen ondanks de verschillende zienswijzen die provincie en gemeenten hebben ingediend. Zij vinden dat juist geïnvesteerd moet worden in duurzame energie in plaats van in het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Nederland moet duurzamer worden. Het winnen en gebruiken van gas past daar zeker niet bij. Het uitbreiden van de gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Ook zijn er veel zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico’s voor natuur en milieu. Het winnen van fossiele brandstoffen draagt volgens de Brabantse overheden niet bij aan klimaatneutraliteit.

Tot en met 20 december kan een beroep worden ingediend bij de Raad van State over het winningsplan Waalwijk-Noord. Voor de plannen van Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid loopt de termijn tot en met 27 december.