Informateur adviseert coalitie van CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena

De informateur adviseert een brede coalitie te vormen, die zo veel mogelijk een afspiegeling is van de bevolking van Altena. CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena vertegenwoordigen het politieke spectrum, zodat de diversiteit in de samenleving terugkomt in het dagelijks bestuur.

De informateur adviseert om in het formatieproces aandacht te besteden aan de noodzakelijke kwaliteiten van de wethouders voor Altena. Daarin moet de versterking van de bestuurskracht tot uitdrukking komen. Tot slot doet de informateur een handreiking aan het nieuwe gemeentebestuur. Zij pleit ervoor te zorgen voor inclusief bestuur. Dat wil zeggen dat het bestuur open staat voor initiatieven in de samenleving, een open houding. De vier partijen zullen direct de formatie starten.