Hoogwateroefening van Waterschap Rivierenland zit erop

Gehuld in oranje hesjes was het dijkleger in verschillende groepen verdeeld, waarbij ieder team een stuk dijk toegewezen kreeg. Bij een daadwerkelijke hoogwatersituatie worden de dijkwachten opgeroepen om de dijken te controleren op mogelijke schade. Bij de oefening gingen zij op zoek naar bordjes met foto’s van zogenaamde schade.

Net als in een echte noodsituatie werd de ernst van de schade ingeschat en samen met gemaakte foto’s en de exacte locatie doorgegeven aan de leiding. Voor het eerst gebeurde dat met een app, waarmee de leiding de toestand van de dijken in de gaten houdt.