Symbolische overdracht AED door wethouder Bergsma

WOUDRICHEM – De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een dekkend AED-netwerk in de gemeente Woudrichem. Inmiddels kan er gesteld worden dat de gemeente Woudrichem voldoende is afgedekt door AED’s die 24/7 beschikbaar zijn.

Ook zijn er voldoende burgerhulpverleners aangemeld om eerste hulp te verlenen in het geval van een reanimatie. Dit netwerk is cruciaal in een landelijk gebied als Altena. Aanrijtijden van ambulances zijn per definitie langer dan in stedelijk gebied. Het is van levensbelang dat de reanimatie direct wordt opgestart in afwachting van een ambulance, liefst in combinatie met de inzet van een AED. De Stichting Reanimatie Altena heeft de afgelopen jaren, samen met de gemeente Woudrichem, EHBO-verenigingen en bedrijven, het AED-netwerk vormgegeven en zal dat ook gaan onderhouden.

Om te vieren dat de gemeente Woudrichem ‘HeartSafe’ is, zal wethouder Bergsma de laatste AED symbolisch overhandigen. Deze overdracht vindt plaats op woensdag 31 oktober om 8.45 uur ter hoogte van de ingang van De Werf in Woudrichem.