Het dijkleger van Altena, iets voor u?

ALTENA – Waterschap Rivierenland zoekt mensen die in tijden van hoogwater, samen met onze medewerkers, over de rivierdijken willen patrouilleren om schades op te sporen. Zo draagt u als bewoner van het Land van Altena uw steentje bij aan veilige dijken in dit gebied.

In tijden van (zeer) hoog water op de rivieren is het van levensbelang dat de rivierdijken in goede staat blijven. Daarvoor is het nodig dat juist dán de dijken langs de Merwede en de Bergse Maas nauwkeurig in de gaten worden gehouden, dag en nacht. Er kunnen immers beschadigingen optreden door bijvoorbeeld drijfvuil. In zulke tijden – die zich gelukkig niet vaak voordoen – hebben we als waterschap veel mensen nodig voor de dijkbewaking. We zoeken daarom versterking van ons dijkleger: bewoners uit het gebied van Altena die vanuit de dijkpost in Sleeuwijk willen patrouilleren over de dijken.

Het dijkleger is onderdeel van de dijkbewakingsorganisatie van Waterschap Rivierenland. Het gebied van het waterschap is onderverdeeld in zes regio’s. Heeft u interesse om dijkwacht te worden? Meer informatie op www.wsrl.nl/dijkbewaking/index.html.