Samenwerkend ALTENA: regioplatform van en voor ondernemers

ALTENA – Samenwerkend ALTENA is de optelsom van competenties, inzet en enthousiasme geleverd door Ondernemend Altena, BKA, Altena Kennispoort en WMI.

Stichting B2B-platform Ondernemend Altena en Bedrijven Kring Altena (BKA) gingen onlangs met elkaar de zoektocht aan naar een regio brede samenwerking met Altena 2019 in het vooruitzicht. Het spontane collectief kende twee pijlers: enthousiasme en eenvoud. Geen ingewikkelde constructies, maar enkel samenwerken waar zinvol. Binnen Het Land van Heusden en Altena zijn diverse platforms van en voor ondernemers die regionaal werken, waar ieder sterk is op eigen terrein.

De vier partijen worden gekoppeld door een periodiek overleg met de vier voorzitters/afgevaardigden. Vanuit dat ontmoetingsmoment communiceert ieder met de eigen achterban c.q. netwerk op momenten wanneer dat gewenst is. Samenwerkend ALTENA is een collectief van ‘dichtbij’, van ondernemers voor ondernemers. Wie als ondernemersgroep wil participeren in het groeimodel van Samenwerkend ALTENA is welkom.