Aandeel vrouwen in de politiek stijgt nauwelijks

ALTENA – Op het gemeentehuis in Werkendam zijn vrijdagmiddag de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november bekend gemaakt. Van de 219 kandidaten zijn 45 vrouw; een schamele twintig procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was 19 procent van de kandidaten vrouw.

Het aantal vrouwen lijkt maar niet te stijgen in de gemeentepolitiek. Omdat sprake is van herindelingsverkiezingen is het moeilijk een inschatting te maken van het aantal verkiesbare vrouwen, omdat het aantal te behalen zetels nu een onzekere factor is. Van de acht partijen hebben in elk geval twee partijen een vrouw als lijsttrekkers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen; Paula Jorritsma van Progressief Altena en Pauline van den Tol van Burgerstem Altena. Deze laatste partij heeft procentueel gezien het hoogste aantal vrouwen op de lijst; om precies te zijn vijftig procent.

Momenteel tellen de drie gemeenteraden 51 raadszetels; Aalburg telt twee vrouwen in de raad; Woudrichem heeft drie vrouwen en een vrouwelijke wethouder en in de raad van Werkendam telt drie vrouwelijke raadsleden.