Effecten innamepompstation Bergsche Maas op natuur tijdelijk

WERKENDAM – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het pompstation voor drinkwater aan de Bergsche Maas opnieuw beoordeeld. Het aanvullende rapport onderbouwt goed dat de effecten voor de natuur tijdelijk zijn en dat er door ver-natting nog natuurwinst te behalen is.

Evides Waterbedrijf wil een nieuw pompstation voor de inname van oppervlaktewater realiseren aan de Bergsche Maas. Daarnaast worden leidingen aangelegd om het water van dit pompstation naar het spaarbekken De Gijster te brengen. De Gijster is een van de spaarbekkens die gebruikt worden voor de productie van drinkwater.

Verschillende locaties voor het pompstation en routes voor de transportleidingen zijn onderzocht. Reeds is duidelijk geworden dat negatieve effecten op de natuur – bijvoorbeeld voor broedvogels en zachthoutooibos tijdelijk zijn. Ook is duidelijk gemaakt dat meerwaarde voor de natuur kan ontstaan, doordat vernattingsmaatregelen in de Fortunapolder en op de Sint Jansplaat worden genomen. Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden tussen locaties en tracé voor de transportleidingen.