Nieuwe woonwijk Werkendam in zicht

WERKENDAM – Het college heeft een bestemmings- en exploitatieplan opgesteld voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. Deze woonwijk komt ten oosten van de Lange Wiep, naast de velden van voetbalvereniging Kozakken Boys. Het gaat hierbij om ongeveer 150 woningen.

Onderzoeken wijzen uit dat er tot 2030 circa 600 nieuwe woningen nodig zijn. Een deel daarvan kan worden gebouwd in de kern zelf. Maar om aan de groei te voldoen, is het ook noodzakelijk dat ruimte wordt gemaakt voor een nieuwbouwwijk. In de plannen is ook een oplossing voor de parkeerproblematiek meegenomen.

Vooral op tijden dat het sportpark intensief wordt gebruikt en op tijden dat ‘de Boys’ belangrijke wedstrijden spelen, is er sprake van een serieus parkeerprobleem rondom het sportpark. In deze nieuwe plannen is daar dan ook ruim aandacht voor. Een nieuw parkeerterrein neemt de parkeerdruk in de bermen van de Lange Wiep weg. Hiermee wordt de verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers voor de bestaande én de nieuwe wijk (zo goed als mogelijk is) geoptimaliseerd.

In de commissievergadering van 18 september 2018 staat dit voorstel op de agenda.