Nieuwe subsidiepot beschikbaar van 87 miljoen voor sportclubs

ALTENA – CDA Altena wil dat de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem sportclubs actief gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies.

De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren. Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen.

Voor de subsidiepot geldt: op is op, dus het CDA maant het college om haast. De CDA-fractie roept de Colleges op om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben.