Aan tafel met het CDA?

ALTENA – Nu de gemeente groter wordt, is het zaak de afstand naar de inwoners zo klein mogelijk houden. Op een laagdrempelige, persoonlijke en informele manier wil het CDA met inwoners in gesprek over hun zorgen, ideeën en wensen.

Hiermee is reeds in een aantal dorpen succesvol gestart. De opkomst en de inbreng van de inwoners was groot tijdens de bijeenkomsten. Het CDA gaat er niet meer vanuit dat zij wel weten wat goed voor u is. Pas als je weet wat er leeft, kun je zinvolle politiek bedrijven.

U kunt zich aanmelden via de link https://goo.gl/iGZTwM of op de website https://www.cda.nl/noord-brabant/altena.