De 80-plusser in Aalburg is zelfstandig, tevreden en actief

AALBURG – Op 31 juli 2018 heeft wethouder Cees Schreuders de onderzoeksrapportage ’80+ in Aalburg’ van Joyce Lubbers, voorzitter Stichting Welzijn Pro Seniore en Annelies Baerveldt, TouchMedia in ontvangst mogen nemen.

Stichting Welzijn Pro Seniore en de gemeente Aalburg zijn vorig jaar tot de conclusie gekomen dat we onvoldoende weten over hoe het met onze ouderen gaat. Inzicht in de behoeften, verlangens en levenssituatie van 80-plussers is essentieel om deze doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. In het kader hiervan is het onderzoek ’80+ in Aalburg’ begin dit jaar opgestart. Wat blijkt? De 80-plusser in Aalburg is over het algemeen zelfstandig, tevreden, actief en verdient het serieus genomen te worden. Desalniettemin geven de ondervraagde 80-plussers ook een aantal aandacht/verbeterpunten mee.

Wethouder Cees Schreuders bedankt Stichting Welzijn Pro Seniore voor hun inzet ter realisatie van het onderzoeksrapport ’80+ in Aalburg’. Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers en ouderen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek.