Geen schapen meer op droge dijken

REGIO – Vanwege de aanhoudende droogte vraagt Waterschap Rivierenland aan schapenhouders om droge dijken te ontzien. Op een kaalgegraasd talud kunnen schapen de grasmat beschadigen.

Op veel dijken is het gras inmiddels dor. Waar het gras kort is, groeit het pas aan als het weer gaat regenen. Het is belangrijk dat de wortels van het gras niet verder beschadigen, want dat is onherstelbaar. Daarom vraagt het waterschap nu schapenhouders om zorgvuldig om te gaan met begrazing. Waar de grasmat onvoldoende is, krijgen eigenaren het verzoek om de schapen tijdelijk van de dijk te halen. Dat kan per locatie verschillen.

Dankzij de grote rivieren leidt dat in het rivierengebied nog niet tot tekorten. Waterschap Rivierenland laat vanuit de grote rivieren extra water in het gebied en houdt dat langer vast. Voor de land- en tuinbouw betekent het dat er voldoende oppervlaktewater is voor beregening. In de Alblasserwaard zijn er vorige week werden enkele scheuren aangetroffen in de dijken. In Altena zijn nog geen dijkscheuren aangetroffen.