Meer geld voor bluswatervoorzieningen

ALTENA – De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan alle drie structureel 20.000 euro investeren om de bluswatervoorzieningen op peil te krijgen.

Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat de bluswatervoorziening in de Altena-gemeenten niet aan de gestelde eisen voldoet. De investering is nodig om de voorziening weer op wettelijk niveau te krijgen.

De gemeente Aalburg had in eerste instantie 10.000 euro hiervoor uitgetrokken, maar dat bedrag blijkt dus niet toereikend.