Altena-gemeenten starten met buurtbemiddeling

ALTENA – De drie Altena-gemeenten, Woonstichting Land van Altena, Woonservice Meander, Woonlinie, politie en Surplus Welzijn zijn officieel gestart met buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling vermindert woonoverlast en voorkomt ruzies in de buurt. Ergernissen of conflicten worden in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en aangepakt, waardoor escalatie wordt voorkomen.

Buurtbemiddeling levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsgevoel en het woongenot, zo laten de gemeenten weten.