Referendum sleepwet op 21 maart 2018

ALTENA – Op woensdag 21 maart 2018 wordt (tegelijk met de landelijke gemeenteraadsverkiezingen) het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden. De zogenaamde “Sleepwet”.

In de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn er op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. Dit in verband met de fusie. Inwoners mogen op 21 november 2018 hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena. De inwoners van de nieuwe gemeente Altena krijgen dus op 21 maart 2018 alleen de gelegenheid om over het referendum een stem uit te brengen.

Bent u zelf niet in staat om te gaan stemmen? Dan kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.