Scouting Hank en de Rabo Clubkas

HANK – Na de succesvolle deelname vorig jaar, doet Scouting Hank ook dit jaar weer mee aan de race voor de meeste stemmen in de “Rabobank Clubkascampagne”.

Waar gaat het om? Zoals bekend draagt de Rabobank het verenigingsleven een warm hart toe. Dit laten zij onder andere blijken uit het beschikbaar stellen van maar liefst € 60.000,-, te verdelen over de verenigingen en stichtingen in de regio Altena. Daar moet echter wel iets voor gedaan worden. En dáár hebben wij u bij nodig!

Het team van vrijwilligers van Scouting Hank zorgt iedere week weer voor een gezellige, leerzame en veilige opkomst voor onze jeugdleden van 5 t/m 18 jaar. Voor het vernieuwen van de opslagruimte voor o.a. pionier hout en de kano-aanhanger hebben zij uw stem hard nodig. Kunnen ze (weer) op u rekenen? Wellicht kunt u ook vrienden en familie motiveren om op Scouting Hank te stemmen?

Ieder lid van de Rabobank krijgt een unieke stemcode waarmee in de periode van 22 maart t/m 8 april gestemd kan worden op uw favoriete club(s). De leden van Scouting Hank, willen u vragen: “draagt u Scouting Hank een warm hart toe: STEM OP SCOUTING HANK”. De kinderen en vrijwilligers zullen u er dankbaar voor zijn.