Provincie erkent fileprobleem Heusdense brug

AALBURG/HEUSDEN – De provincie Noord-Brabant erkent dat er sprake is van een fileprobleem bij de Heusdense brug en is bereid maatregelen te nemen.

Dat antwoordt de provincie op schriftelijke vragen van Statenlid Roland van Vugt (CDA) uit Andel.Uit het onderzoek van verkeerskundig bureau Advin, dat in opdracht van de provincie is verricht, komt naar voren dat aan beide kanten van de brug een verkeersprobleem is. De rotonde bij de Kromme Nol kan het verkeer onvoldoende snel verwerken en ook de afslag Heesbeen vormt een knelpunt. Bovendien constateren de onderzoekers dat de snelheid op de provinciale weg N267 te hoog is.

De provincie is bereid om samen met de gemeente Aalburg zowel voor de korte als lange
termijn maatregelen te nemen. De aanpak van de rotonde wil de provincie combineren met
het geplande groot onderhoud aan de weg in 2022. Van Vugt is blij dat de provincie de problemen erkent, maar is niet tevreden met de snelheid.

Hij wijst erop dat in 2022 ook werkzaamheden starten voor de verbreding van de A27. Van
Vugt:’Ik zou willen voorkomen dat straks aan twee kanten van Altena aan de weg wordt
gesleuteld. Altena heeft slechts vier toegangsroutes en als twee daarvan worden belemmerd door wegwerkzaamheden heb je een nieuw probleem met de bereikbaarheid.’