Extra onderzoek nodig naar waterkwaliteit

UPPEL – In de Put aan de Omloop in Uppel komt veel blauwalg voor. In het zwemseizoen vormt dat een probleem. De gemeente heeft daarom in samenwerking met het waterschap laten onderzoeken hoe de zwemwaterkwaliteit verbeterd zou kunnen worden.

Ecologisch evenwicht in de Put ernstig verstoord
Uit dat onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Akwa, blijkt dat de waterkwaliteit er slechter aan toe is dan gedacht: het ecologische evenwicht van de put is ernstig verstoord. Er zit veel te veel ammonium in de Put. Zoveel zelfs dat onderwaterplanten, die normaal gesproken concurrentie bieden aan blauwalg, niet meer voorkomen in de Put.

De oorzaak van de hoge concentraties ammonium is onbekend
Om het systeem ecologisch weer gezond te krijgen en de blauwalg tegen te gaan moeten er twee dingen gebeuren: het ammoniumgehalte moet naar beneden en de helderheid van het water moet verbeterd. Op dit moment is echter niet bekend waar die hoge concentraties ammonium vandaan komen. Het zou dus kunnen zijn dat de gemeente maatregelen treft die niet werken. Baggeren heeft bijvoorbeeld weinig zin, als de hoeveelheid ammonium nog steeds wordt aangevoerd door kwel, of door vervuiling via horizontale zandlagen.

Aanvullend onderzoek is nodig
Extra onderzoek moet duidelijk maken waar de grote hoeveelheden ammonium vandaan komen. Pas daarna kan de gemeente met het waterschap bekijken welke maatregelen nodig zijn en of die ook financieel haalbaar zijn. De raad besluit uiteindelijk in het vierde kwartaal welke maatregelen er genomen gaan worden.

Ook zomerseizoen 2018 grote kans op te veel blauwalg
Jammer genoeg betekent dit dat de zwemwaterkwaliteit niet voor de zomer verbetert. Er is ook het aankomende zwemseizoen dus grote kans op te veel blauwalg. Uiteraard wordt er goed op gecontroleerd en wordt het publiek gewaarschuwd als dat nodig is.

Onderhoud rond Put aanpakken
Uit een enquête die de gemeente Woudrichem in najaar 2017 heeft gehouden blijkt dat mensen graag bij de Put komen voor allerlei vormen van recreatie. Daarom gaat de gemeente in 2018 het onderhoud rond de Put aanpakken. Er komen extra (picknick)bankjes en afvalbakken, de ligweiden zullen vaker gemaaid worden en er wordt vaker zwerfvuil opgeruimd. Ook gaat de gemeente in 2018 vaker reparaties uitvoeren aan de parkeerplaats en het wandelpad. De haag bij de toegang tot de Put wordt verlengd, zodat honden niet meteen naar de ligweiden kunnen gaan.
Het is nog niet bekend of de gemeente dit intensiever onderhoud ook na 2018 blijft doen. Dat hangt natuurlijk af van de uitkomsten van het onderzoek en of de zwemwaterfunctie behouden blijft.