Meer asbest aangetroffen in 't Middelpunt

DUSSEN – De hoeveelheid aangetroffen asbest in ‘t Middelpunt in Dussen is groter dan eerder gedacht. Inmiddels is gestart met nieuwe voorbereidende werkzaamheden welke de sloop met 6 weken extra zullen vertragen.

Na de eerdere tegenvaller begin februari, waarbij de sloopaannemer asbest aantrof in onder meer de betonnen dakrand van het gebouw, blijkt nu dat op meer plaatsen asbest is verwerkt. Er is asbesthoudend materiaal aanwezig in binnen- en buitenmuren en onder de draagconstructie van de betonvloeren. Een bijzondere situatie die niet vaak voorkomt.

De verdere sloop van ‘t Middelpunt zal anders worden aangepakt. Het komt er op neer dat de sloop in meerdere stappen wordt uitgevoerd, met het nodige handwerk. Tussendoor wordt het asbest steeds apart verwijderd. Dat betekent natuurlijk dat de sloop langer gaat duren en meer geld kost. Maar zorgvuldigheid en veiligheid gaan boven alles. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.