Cliëntondersteuner bij contact over WMO-zaken

ALTENA – Voor vragen over de Wmo kunnen inwoners van Werkendam en Woudrichem bij de medewerkers van Loket Altena terecht.Maar soms hebben Wmo cliënten behoefte aan hulp in hun contact met het loket, of schromen om contact met het loket te zoeken.

Ze kunnen dan een beroep doen op familie of vrienden. Cliëntondersteuning kan echter ook een uitkomst zijn. Een cliëntondersteuner gaat mee naar Wmo-afspraken, helpt bij keuzes die de cliënt moet maken, kan met de cliënt een persoonlijk plan maken, helpt bij overleg met de zorgaanbieder en adviseert de cliënt in het geval van een bezwaar of klacht. Een cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van het loket en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de (persoonlijke) gegevens van de cliënt om. Cliënten kunnen rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van het loket, contact opnemen met een cliëntondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuners in onze regio zijn MEE Brabant Noord, Trema, VOA (vrijwillige ouderen adviseurs), Zorgbelang Brabant en VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant). Een enkele keer verloopt een contact met het loket niet zoals van tevoren werd gedacht. In eerste instantie proberen Loket Altena en de cliënt het probleem zelf op te lossen. Lukt dat uiteindelijk niet, dan kan de cliënt terecht bij de vertrouwenspersoon Wmo.