Simon de Leeuw waarnemend secretaris

GORINCHEM – Simon de Leeuw is door het college van B&W benoemd als waarnemend gemeentesecretaris van de gemeente Gorinchem.

Sinds het vertrek van Anita Vergouwe als gemeentesecretaris in januari van dit jaar, nam Simon de Leeuw als loco-secretaris de taken waar.

Met het besluit van 20 februari gaat hij aan de slag met het volledig takenpakket van gemeentesecretaris waaronder de voorbereiding en het bijwonen van collegevergaderingen, het aansturen van de organisatie en de afdelingshoofden en het bijwonen van regionale overleggen. Ook gaat hij optreden als WOR-bestuurder. Simon de Leeuw blijft dit doen tot er een nieuwe gemeentesecretaris aantreedt. De wervingsprocedure daarvoor zal in het tweede kwartaal van 2018 opgestart worden waarbij het college koerst op indiensttreding uiterlijk 1 januari 2019.

De voorbereidingen om tot een functieprofiel te komen, zijn op dit moment in gang gezet.