Intentie voor één pand voor gemeente en Rabobank

ALMKERK – De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem en de Coöperatieve Rabobank Altena zien mogelijkheden om in de toekomst samen de locatie van de Rabobank in Almkerk te delen.

De drie gemeenten hebben voor de huisvesting van de nieuwe gemeente Altena een scenariostudie uitgevoerd. De multicriteria-analyse wijst uit dat een uni-locatie aan de Sportlaan in Almkerk in combinatie met een gezamenlijk gebruik met de Rabobank van deze locatie, het meest gunstige scenario oplevert. De gemeente heeft het voornemen het pand te kopen en vervolgens delen hiervan te verhuren aan de Rabobank. Ook voor de Rabobank is dit een positief scenario. Het pand is in de huidige vorm te groot voor de bank.

De unieke kans doet zich voor het pand te verkopen en de dienstverlening van de gemeente en de bank op één locatie onder te brengen. Deze intentie van de drie colleges van B&W wordt op 19 februari 2018 opiniërend behandeld in de Fusieraad. Aansluitend wordt aan de raden op 19 maart 2018 gevraagd hierover een definitief besluit te nemen.