Brabantse subsidie voor Fort Altena

De komende tijd gaat Brabants landschap de muren, dak, luiken en andere elementen van remise B restaureren. “Een complete casco-renovatie dus. Dat is ook echt nodig, want het gebouw is er slecht aan toe. Met dit onderdeel zijn we weer een stapje verder. Maar we zijn nog niet klaar”, vertelt Zonneveld lachend.

Tien Brabantse monumenten krijgen in totaal ruim drie miljoen euro restauratiesubsidie van de provincie. Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigde de beschikking dit weekeinde ook persoonlijk aan vertegenwoordigers van brouwerij de Gecroonde Bel in Oosterhout (272.847 euro) en de Maria Magdalenakerk in Geffen (237.190 euro). Zeven andere monumenten ontvingen de beschikking per post.

De subsidie is bij alle monumenten bedoeld voor restauratie en instandhouding van rijksmonumenten. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”

Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. “We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Deze restauratieregeling past daar in. Bij de tien monumenten die nu subsidie krijgen, zitten met de Sint-Jan in den Bosch (248.204 euro) , de Grote Kerk in Breda (217.972 euro) ook twee van onze vier topmonumenten, alle vier absolute iconen van de Brabantse geschiedenis”, aldus Swinkels.