Minder muskusratten in 2017

REGIO – Het aantal gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied blijft dalen. Dat betekent opnieuw minder schade aan dijken en oevers.

Ook het aantal gevangen beverratten daalt, na jaren van stijging. Het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van vier waterschappen langs de grote rivieren, ving 10.174 muskusratten in 2017 (12.006 in 2016) en 339 beverratten (453 in 2016). Daarmee is de populatie muskusratten nog steviger onder controle in het werkgebied van de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Naar verwachting zet de daling voort in 2018. Het waterschap blijft alert, want de plaagsoort plant zich razendsnel voort.

Beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren nog spaarzaam worden bestreden. De strategie van vangsten bij de grens werkt nog steeds. Beschermde diersoorten als bevers en otters werden niet gevangen, vogels en vissen soms wel. Het aantal ‘ongewenste bijvangsten’ bleef in 2017 vrijwel gelijk: 432, tegen 406 vorig jaar. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, hoeven er minder vangmiddelen te worden ingezet. Bovendien zijn vallen en klemmen steeds verder verfijnd, om bijvangst te vermijden.