Gemeente verbetert fietsroutes van Gorinchem-Oost

GORINCHEM – Gorinchem-Oost breidt zich steeds verder uit. De komst van nieuwe wijken en faciliteiten als een bioscoop, winkelcentrum en fastfoodrestaurants trekt gezinnen met (jonge) kinderen en jongeren.

Om fietsgebruik door onder andere deze groepen te stimuleren, heeft het college van B&W besloten twee belangrijke fietsroutes van Gorinchem-Oost naar het centrum te verbeteren. In Gorinchem-Oost liggen al de nodige fietspaden. Dit zijn echter losse paden, die geen logische en samenhangende route vormen van en naar centrum. Door een aantal aanpassingen te doen, ontstaan er twee fietsroutes die herkenbaar, aantrekkelijk en verkeersveilig zijn. Zo legt de gemeente twee fietsbruggen aan en richt ze woonerven en -straten in als fietsstraat- of fietsvriendelijke woonstraat.

De gemeente zet de komende jaren in op het verbeteren van de fietsroutes in Gorinchem. Dit omdat fietsen gezond is en goed voor het milieu. De aanleg van aantrekkelijke fietsroutes is een voorwaarde om het fietsgebruik te stimuleren. De aanleg van deze routes is een directe uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde Fietsplan. Voor de eerste fase heeft het college een bedrag van € 240.000 vrijgemaakt. Een gedeelte wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.