Verkeerslichten blijven bij fietsoversteek De Tol

WERKENDAM – Een veelbesproken onderwerp na de publicatie van het ontwerptracébesluit van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder in mei 2016, was de fietsoversteek bij aansluiting De Tol in Werkendam.

Directie en ouders van leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk en de Fietsersbond waren bezorgd over het verdwijnen van de verkeerslichten. De zorgen die bij de omgeving leefden over de nieuwe verkeerssituatie, zijn door Rijkswaterstaat serieus genomen. Daarom is gekeken welke aanpassingen nog mogelijk waren voor de publicatie van het definitieve tracébesluit.

In goed overleg met gemeente Werkendam, die het beheer en onderhoud van de verkeerslichten op zich gaat nemen, is besloten dat de verkeerslichten behouden blijven in de ontwerptekeningen. De huidige verkeerslichten bij de fietsoversteek ter hoogte van de toe- en afrit van de A27 bij Werkendam zouden verdwijnen, omdat de aansluiting en het kruispunt verplaatst worden en de fietsoversteek solitair komt te liggen. Bij het verkeersaanbod dat er dan nog is, zouden verkeerslichten niet nodig zijn. Aangezien de het veiligheidsgevoel van weggebruikers, waaronder de vele scholieren van het Altena College, bij zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Werkendam hoog in het vaandel staan, is nu besloten de verkeerslichten toch te behouden.