Laatste nieuwjaarsreceptie Woudrichem

WOUDRICHEM – Aan het einde van de middag heeft burgemeester Noordergraaf van Woudrichem voor het laatst zijn nieuwjaarstoespraak gehouden.

De burgemeester opende de toespraak met het bedanken van de hulpverleners die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk in Almkerk. Noordergraaf blikt terug op 2017 als een bijzonder jaar wat in het teken stond van samenwerken. 2018 zal het jaar worden waarin de samenleving snel zal veranderen. Hij benoemde een toenemende mate van individualisme en het steeds meer ongeduldig worden van bewoners en bestuurders. Met het oog op één gemeente Altena worden er daarom hoge eisen gesteld aan het gemeentelijk bestuur. Het zal belangrijk worden om mensen ‘mee te nemen’ om resultaten te kunnen boeken. Als tip voor het toekomstige nieuwe gemeentebestuur hoopt burgemeester Noordergraaf op een zo breed mogelijk samengesteld college voor een goed evenwicht tussen overheid en burgers.

De burgemeester sloot af met zijn wens voor het nieuwe jaar waarin hij hoopt dat een ieder veel voor elkaar mag en wil betekenen in het nieuwe jaar.