SGP-jongeren bedankt de Werkendamse raadsleden

WERKENDAM – Op de laatste raadsvergadering van het jaar hebben de Werkendamse SGP-jongeren de raadsleden bedankt voor hun inzet in 2017. Tegelijkertijd klonk er de oproep om jongeren meer bij de lokale politiek te betrekken.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag 19 december kreeg Arie Rijneveld, voorzitter van SGP-jongeren Werkendam, het woord om de raadsleden, burgemeester, wethouders en de griffie toe te spreken. In deze korte speech keek hij terug op de inspanningen in het afgelopen jaar. De waardering voor het raadswerk blijft soms onterecht onderbelicht. Daarnaast riep de jongerenvoorzitter de raadsleden op om jongeren meer bij de politiek te betrekken.

Na deze oproep en de hartelijke dankwoorden werd er door een groep SGP-jongeren mooie drinkflessen uitgedeeld aan de raadsleden. Op het bijbehorende bedankkaartje stonden de woorden: ‘SGP-jongeren Werkendam wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de lokale politiek en de belangen van de gemeente Werkendam heeft behartigd. Vandaar een klein presentje. Voor het komende jaar wensen we iedereen Gods zegen toe in dit belangrijke werk.’ De reacties vanuit de raad waren positief.