Sluis Arkelsche Dam sluit weer sinds 2012

GORINCHEM – Voor het eerst sinds 2012 sluit de sluis in de Arkelsche Dam, om te voorkomen dat water uit de rivier de Linge in het Merwedekanaal stroomt.

Waterschap Rivierenland besluit tot deze maatregel, omdat het maximale peil in het kanaal is bereikt. Sneeuw en regen leiden tot volle sloten in het rivierengebied, het waterschap is druk om water af te voeren. Langs de Linge, waar de Betuwe al eeuwen op afwatert, liggen hogere dijken dan langs het kanaal uit de 19de eeuw. De rivier kan meer water bergen, als boezem voor de omliggende polders. Het kanaal en de rivier staan in open verbinding. De sluis uit 1824 voorkomt dat, bij hoog water op de Linge, het kanaal overstroomt in het gebied Vijfheerenlanden.

De laatste keer dat de sluis bij Andel dicht ging, was in 2012. Al het Lingewater stroomt nu via Gorinchem en het Kanaal van Steenenhoek, waar het Kolffgemaal uitwatert op de Merwede. Op de Linge is het scheepvaartverkeer nu gestremd. Op het Merwedekanaal is scheepvaart gewoon mogelijk. De weersverwachting is gunstig. De verwachting is dat door bemaling het normale polderpeil in de loop van het weekend weer wordt bereikt.