Burgemeester Naterop reikt 3 waarderingstekens uit

AALBURG – Burgemeester Fons Naterop heeft op donderdag 30 november 3 inwoners uit de gemeente Aalburg verrast met het uitreiken van het waarderingsteken gemeente Aalburg.

Zij hebben dit teken ontvangen voor hun jarenlange vrijwilligerswerk in de samenleving. Degenen die het waarderingsteken hebben gehad zijn voorgedragen door inwoners uit de gemeente. Het betreft Willem Versluijs uit Wijk en Aalburg, Arie Koops uit Babyloniënbroek en Barend de Graaf uit Babyloniënbroek.

Het waarderingsteken bestaat uit een bronzen beeldje met een daarbij behorende oorkonde.