Albert Sterk krijgt Schouderklop

GORINCHEM – Albert Sterk heeft uit hande van burgemeester Reinie Melissant de Schouderklop uitgereikt gekregen.

Hij kreeg de Schouderklop ter ere van zijn pensionering als sociaal en maatschappelijk zeer betrokken ondernemer. Ook had hij jarenlang zitting in het bestuur van ondernemersvereniging IKG en diende Albert Sterk met name de belangen van de retail in Gorinchem.

De Schouderklop wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente Gorinchem in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt en als onderscheiding aan inwoners van de stad, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. Albert Sterk is niet alleen een hardwerkend en verantwoorde ondernemer maar ook sociaal en maatschappelijk betrokken, als ondernemer en als mens. Zijn sociale personeelsbeleid was één van andere argumenten hem de Schouderklop toe te kennen. De Schouderklop is ontworpen door Jolande Bosch, een kunstenaar uit Dalem die tegenwoordig in Rotterdam woont.