Regionaal Archief opent digitaal archief

TIEL – Dijkstoelen, Heemraadschappen, Commissies en Polderdistricten. Waterschappen hadden eeuwenlang klinkende namen.

Het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel ontsluit nu alle 474 rechtsvoorgangers van Waterschap Rivierenland in een online stamboom. Wie de geschiedenis van zijn dorp, streek of familie wil onderzoeken, heeft er een unieke digitale bron bij op www.regionaalarchiefrivierenland.nl/waterschap-rivierenland.

Zeven eeuwen lang werkte het prima om elk dorp z’n eigen afwatering te laten regelen. Het overkoepelende belang van de rivierdijk was georganiseerd via polderdistricten of hoogheemraden. In de laatste halve eeuw was dat niet meer vol te houden. Er kwamen taken bij, zoals waterzuivering. En het moest professioneler, de politiek en de maatschappij stelden nieuwe eisen. En dus kwamen er fusies. Uiteindelijk ontstond in 2002-2005 het huidige Waterschap Rivierenland. Het waterschapsarchief is centraal ontsloten in Tiel.