Atletiekaccommodatie in Sleeuwijk in zicht

SLEEUWIJK – In de fusieraadsvergadering van maandag 27 november staat de atletiekaccommodatie aan de Nieuwe Roef in Sleeuwijk wederom op de agenda.

De drie colleges van burgemeester en wethouders van de Altena-gemeenten leggen nu de uitgewerkte businesscase voor aan de leden van de drie gemeenteraden. Zowel het Altena College als de Altena Road Runners zijn het erover eens dat deze locatie aan de Nieuwe Roef het meest geschikt is. Als de landelijke groeicijfers bij de aanleg van een nieuwe atletiekaccommodatie ook voor Sleeuwijk gelden, zal het ledental van de atletiekvereniging groeien van 300 naar minimaal 450 leden. Ook gaat het Altena College voor de gymlessen gebruik maken van deze accommodatie.

Als de gemeenteraden het eens zijn met het collegevoorstel en de procedures lopen verder volgens plan, wordt uiterlijk in het voorjaar van 2020 gestart met de aanleg van de atletiekaccommodatie.