Werkgelegenheid Altena groeit bovengemiddeld

ALTENA – De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, die per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Altena gaan vormen, werken op economische gebied al jaren intensief samen.

Deze week zijn de nieuwste economische cijfers van de regio West-Brabant gepresenteerd en die laten een positief beeld voor het Land van Heusden en Altena zien. De werkgelegenheid binnen de grenzen van de nieuw te vormen gemeente Altena heeft zich tussen 2016 en 2017 uitstekend ontwikkeld. Per 1 april 2017 zijn er 19.440 banen. Een toename met 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder en een toename van 3,6 procent ten opzichte van 2012.

De groei is vooral sterk in de groothandel, bouwnijverheid, industrie, advisering en onderzoek en gezondheids- en welzijnszorg. De sector financiële instellingen had als enige sector te maken met banenverlies. De regio West-Brabant realiseert een groei van de werkgelegenheid met 2 procent tussen 2016 en 2017. De werkgelegenheid ligt in West-Brabant , 1,4 procent lager dan het niveau van 2012. Duidelijk is dan ook te zien dat het herstel van de werkgelegenheid in de regio Altena al in de periode 2014-2015 is ingezet, terwijl in West-Brabant pas in 2016-2017 de eerste banengroei is te constateren.

Per 1 april 2017 is de regio Altena de grens van 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen gepasseerd. Tussen 2016 en 2017 nam het aantal vestigingen met 3,1 procent toe. In West-Brabant was er een toename van 2,6 procent. Over de hele periode 2012-2017 kwamen er in de regio Altena 13 procent meer vestigingen bij. In de regio West-Brabant was dit 14,5 procent. Altena zet blijvend in op economische ontwikkeling en banengroei. Met deze groeicijfers is een van doelstellingen van het regionaal economisch beleid van de Altena gehaald, namelijk een werkgelegenheidsgroei die hoger is dan het gemiddelde van de regio West-Brabant. De gemeenten zijn blij met de mooie groeicijfers en zien hierin de bevestiging dat het goed ondernemen is in het Land van Heusden en Altena.

De nieuwe gemeente Altena zal de economie blijven stimuleren. Speerpunt daarbij is een goede dienstverlening naar individuele ondernemers en collectieven. In dit kader bestaat het idee om een virtueel ondernemershuis in te richten waar ondernemers terecht kunnen voor hun vragen aan de overheid en andere instellingen en met elkaar in contact kunnen komen.