Schedel gestolen van archeologische vindplaats

GORINCHEM – Archeologische dienst Hollandia doet momenteel archeologisch onderzoek Achter de Kerk ten behoeve van de herinrichting Groenmarkt.

Donderdagmorgen ontdekten de archeologen dat de vindplaats is beschadigd en er een schedel is gestolen. De gemeente Gorinchem neemt daarom extra beveiligingsmaatregelen. Het betreft een schedel die de archeologen gevonden hebben en weer herbegraven. De afspraak is dat skeletten die volledig in het werkterrein van de archeologen liggen, worden onderzocht op DNA. Schedels of botten die voor een klein deel in de het werkterrein liggen, worden direct en ter plekke weer herbegraven.

Dankzij foto’s van de archeologische vondsten konden de archeologen eenvoudig constateren dat de herbegraven schedel verdwenen is. De gemeente heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. Die onderzoekt de diefstal.