Nieuw Winkeltijdenbeleid 2018 in Gorinchem

GORINCHEM – Op 1 januari 2018 wijzigt het winkeltijdenbeleid van de gemeente Gorinchem. De gemeenteraad neemt hierover op 14 december 2017 een beslissing.

Het vernieuwde beleid is tot stand gekomen via een inspraakprocedure waar inwoners, winkeliers uit de binnenstad en de winkelcentra op verschillende momenten zijn betrokken. Wat heeft de inspraakprocedure aan inzichten opgeleverd en hoe verhouden die zich tot de drie voorgestelde scenario’s van het nieuwe winkelbeleid, die uit een breed stadsonderzoek zijn ontstaan?

Het onderzoek leidde tot een voorstel aan de raad met drie mogelijke scenario’s. A: de gemeente verleent maximaal 15 keer per jaar vrijstelling voor winkels om op zon- en feestdagen open te zijn. B: directe vrijstelling voor alle winkels op de laatste zondag van de maand en voor de maand december alle zondagen behalve beide Kerstdagen, indien kerst op een zondag valt. Supermarkten en grote winkels buiten de winkelgebieden, de perifere detailhandel, zoals bijvoorbeeld de woonboulevard Spijksepoort en de Karwei bouwmarkt, mogen elke zondag open zijn. C: directe vrijstelling voor alle winkels op elke zondag in de gemeente. In alle drie scenario’s geldt op de zondag een openingstijd van 12.00 uur tot 17.00 uur.