Brabantse Open Kerkendag in Altena

ALTENA – In het Land van Heusden en Altena nemen meerdere kerken deel aan de Brabantse Open Kerkendag. Elders in Brabant wordt deze gehouden op zondag 26 november, in Altena zetten kerken op zaterdag 25 november hun deuren open.

Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant. Vanuit elke positie in stad, dorp of buitengebied rijzen ze op en vertellen ze het woordeloze verhaal van hun geschiedenis, van de historie van de gemeenschap. Deze gebouwen zijn de krachtigste materiële uitingen van de Brabantse identiteit. In vervlogen tijden zijn ze met bloed, zweet en tranen gebouwd voor de eredienst, maar door de ontkerkelijking verliezen veel kerken hun religieuze betekenis. In Brabant moeten de komende jaren ruim tweehonderd kerken een nieuwe functie krijgen. Het herbestemmen van kerken is een van de grootste culturele vraagstukken van Brabant.

Het Sleeuwijks kerkje aan Kerkeinde 34 te Sleeuwijk is open van 13.30-17.00 uur. Het programma begint om 14.15 uur. In het Sleeuwijks kerkje brengt Erfgoed Altena samen met stichting Poezie een programma met muziek en poëzie. Tevens wordt die middag om 14.15 uur de Brabant Vertelt app gelanceerd door wethouder Paula Jorritsma. In de app staan de fietsroutes Banken langs de Alm, de Poezieroute en de route WOI met gedichten en verhalen. Na de lancering van de app volgt het programma met poëzie en muziek. Centraal staat de dichtbundel 200 jaar gedichten in het Land van Heusden en Altena van stichting Poëzie. Bijzondere aandacht krijgt de dichter Abraham Boxman; hij schreef mooie gedichten over zijn zusje Alida Hendrica Boxman. Zij overleed in 1822 op 21 jarige leeftijd in het kraambed. Ze was nog geen jaar gehuwd met Hermanus Eliza Verschoor, jarenlang burgemeester in Sleeuwijk. Onderdeel van het programma is het bezoek aan zijn graf op de begraafplaats bij het Sleeuwijks kerkje. Het programma met poëzie wordt omlijst met muziek van Handel, Bach en Vivaldi, gespeeld door de violistes Juliya Belyanevich en Francisca Simonis en pianiste Maria Surina.

De Hervormde kerk (Grote Kerkstraat 26 te Wijk) is te bezichtigen van 10.00-16.00 uur. De Hervormde Kerk van Wijk wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1135. De RK-kerk werd gewijd aan de heilige Martinus. Omstreeks het jaar 1610 nemen de Nederduits gereformeerden de kerk in bezit, waardoor de kerk overging tot de Reformatie. Het tufstenen koor is het oudste deel van de kerk. Het schip dateert uit 1420. In 1944 werd de kerk door beschietingen ernstig beschadigd maar is in 1949 weer in gebruik genomen. De restauratie van de 15e eeuwse toren werd in 1955 voltooid. De kerk heeft een 17e eeuwse kansel en enkele 18e eeuwse koperen kronen. In de kerk wordt een doopexpositie gehouden, bezoekers kunnen oude doopboeken bekijken, lezen over doopgebruiken en genieten van prachtige doopjurken. Ook wordt het Blankorgel bespeelt.

De Hervormde kerk in Rijswijk, Maasdijk 27 is zaterdag open van 13.00-17.00 uur. De kerk van Rijswijk wordt in 1369 vermeld als Willem VI van Horne, Heer van Altena, aan Vastraet van Giessen goederen in leen geeft, waaronder het veer van Andel dat tussen “Veenregraven” en de kerk van Rijswijk ligt. Nadat in de 16e eeuw nog met kunst en vliegwerk herstellingen zijn aangebracht is bij de watersnood van 1809 de oude kerk bezweken. De kerk is tot op de tufstenen fundering afgebroken. Op dezelfde plaats is een nieuwe kerk gebouwd. In 1999-2000 is deze kerk verbouwd.

De Hervormde kerk in Almkerk is open van 10.00-16.00 uur. In de kerk zijn twee foto tafels met foto’s van bruidsparen die in de kerk getrouwd zijn, (43, 37, 25, en 2 jaar geleden) en foto’s van echtparen die hun kind lieten dopen. Tevens wordt een film uit 1991 gedraaid over de ingebruikname van het orgel in de Almzaal. Enkele kerkleden vertellen over de geschiedenis van de kerk.

De Hervormde kerk in Eethen is open van 13.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 uur leest historicus Cees de Gast voor uit het herinneringsboekje met momenten uit de geschiedenis van Hervormd Drongelen. Ook wordt in de kerk verteld over de historie van de kerk in Eethen. Onder begeleiding kan de toren beklommen worden.

Hervormd Aalburg is eveneens open van 10.00-16.00 uur.

De Hervormde Dorpskerk, Kerkstraat 5 te Werkendam is geopend van 13.00-17.00 uur.

De Hervormde kerk van Woudrichem is open van 10.00 uur tot 16.00 uur; de gehele dag wordt het orgel bespeeld.